Algemene Voorwaarden

Logo Treelodge

Treelodge BVBA (Hierna: “Treelodge”)
Oude Dijk 20
2300 Turnhout
België
BTW: BE0674.622.924
E-mail: info@treelodge.be

Inhoud reglement

1. Reglement Treelodge
2. Reserveringsvoorwaarden

2.1 Betaling en reservering
2.2 Capaciteit boomhutten
2.3 Bezoekers
2.4 Dieren
2.5 Wijziging of annulering
2.6 Veiligheid
2.7 Aansprakelijkheid
2.8 Borg
2.9 Geschillen

3. Leefregels

3.1 Zorg voor het terrein
3.2 Beperkte toegankelijkheid
3.3 Eindschoonmaak
3.4 Vuur
3.5 In- en uitchecken

1. Reglement Treelodge

Het domein "Treelodge", gelegen te Hoevendijk 27, 2470 Retie, wordt beheerd door de BVBA Treelodge.

Dit reglement (reserveringsvoorwaarden en leefregels) dient te worden gerespecteerd door alle gasten en bezoekers op het domein. Door het betalen van de factuur verklaart de huurder de reserveringsvoorwaarden en leefregels te kennen en ze te aanvaarden.

2. Reserveringsvoorwaarden

2.1. Betaling en reservering

Na reserveringsaanvraag krijg je een factuur via mail opgestuurd. Het voorschot (50% van het totale bedrag) dient te worden betaald binnen de 30 dagen na het ontvangen van de factuur. Pas na betaling is de boeking definitief. Is het bedrag niet betaald 30 dagen na het ontvangen van de factuur dan vervalt de boekingsaanvraag.

Het resterende bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste 30 dagen voor aankomstdatum.

De prijzen zijn inclusief:

 • verblijf boomhut;
 • prijs voor het aantal personen waarvoor de boomhut is voorzien;
 • brandhout;
 • water- en elektriciteitskosten;
 • toeristenbelasting;
 • eindschoonmaak;
 • administratiekosten;
 • BTW (dit kan je terugvinden op de factuur).

De prijzen zijn exclusief:

 • zweeftent;
 • sauna;
 • hottub;
 • linnen.

2.2 Capaciteit boomhutten

Het aantal personen per boomhut (zoals vermeld op de website), plus 2 personen extra als bezoeker door een zweeftent bij te boeken, stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. Degene die de reservering boekt en betaalt is verantwoordelijk voor het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen.

2.3 Bezoekers

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het terrein, buiten diegene die geboekt hebben (boomhut en eventueel zweeftent). Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten dan ruim op voorhand schriftelijk zijn aangevraagd door de huurder. Vervolgens moet dit schriftelijk zijn goedgekeurd door Treelodge.

In geval er bezoekers worden toegestaan moeten wij op voorhand een schriftelijk overzicht krijgen van deze bezoekers. (voornaam - naam - leeftijd - reden van bezoek)

2.4 Dieren

Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan op het terrein van Treelodge.

2.5 Wijziging of annulering

Elke annulering moet steeds schriftelijk gebeuren. Een aangetekende brief en e-mail zijn geldig. Voor een annulering zijn onderstaande bepalingen geldig:

Voor iedere annulering (volledig of gedeeltelijk) door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Annulering tot 6 maanden vóór de datum van aankomst: kosteloos;
 • Annulering tussen 6 maanden en 3 maanden vóór de datum van aankomst: 40% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering tussen 3 maanden en 2 maanden vóór de datum van aankomst: 50% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering tussen 2 maanden en 1 maand vóór de datum van aankomst: 60% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering binnen de 30 dagen vóór de datum van aankomst: 100% van de reservering zal worden ingehouden.

Voor iedere wijziging door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Tot en met 7 dagen voor je aankomst kan je je reservatie nog wijzigen. Voor deze wijzigingen rekenen we extra administratiekosten aan. Namelijk €15 plus de eventuele extra kosten van een duurdere reservatie.

Voor iedere wijziging/annulering door het bedrijf Treelodge zelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Treelodge behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Dit kan zijn een weerswaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer.
 • Indien dit van toepassing is zullen we je vragen je verblijf uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen het bedrag, door jou betaald, volledig aan jou terugbetalen.

Voor iedere wijziging/annulering door het bedrijf Treelodge zelf, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Treelodge behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Dit kan zijn een weerswaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer.
 • In dit geval zullen we je een alternatief verblijf voorgestellen, zonder meerkosten, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Je zal een terugbetaling ontvangen van het verschil in prijs. 

Voor iedere wijziging/annulering door jezelf, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Indien je op het ogenblik van aankomst zelf weigert/nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen.

2.6 Veiligheid

Gasten en bezoekers:

Alle bouwconstructies zijn gebouwd volgens de norm EN1176 (= regelgeving openbaar gebruik).

Toch houden de boomhutten en het terrein een zeker risico in omwille van constructies op hoogte, trappen, het maken van kampvuur, gebruik van BBQ,... Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid maar zeker de veiligheid van je kind(eren).

Het betreden van de boomhutten is volledig op eigen risico in geval van volgende situaties: zwangerschap, mensen met een beperking, diabetes, hoogtevrees, somnambulisme, epilepsie, hartproblemen, niet gecorrigeerd verlies van het gezichtsvermogen omwille van veiligheidsredenen en elke andere medische aandoening waarbij de persoon in kwestie de controle over zichzelf kan verliezen.

Waardevolle voorwerpen:

Waardevolle voorwerpen laat je best niet achter in je verblijf. Treelodge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die gepleegd worden.

Alcohol, roken en drugs:

Het is strikt verboden zich "onder invloed van alcohol en drugs" te bevinden in de boomhutten, op de terrassen, in de toegangen (de trappen, ladders, bruggen), in de zweeftenten, aan de vuurplaatsen en aan de BBQ.

Roken in de boomhutten is strict verboden.

Je kan roken op het terras maar het is strikt verboden om peuken in de natuur achter te laten. Een asbakje voor je peuken zal in elke boomhut aanwezig zijn. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.

2.7 Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het domein en/of in de boomhut;
 • Bij het niet juist gebruiken van de boomhutten en het niet juist achterlaten van de boomhutten kan Treelodge aanvullende (schoonmaak-/herstel-)kosten aanrekenen;
 • Ongevallen;
 • Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein;
 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Treelodge en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaar je te beseffen dat je verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de boomhutten, terrasen, kampvuurplaatsen, parking en mogelijk zelfs in de boomhut.

2.8 Borg

Als er geen schade, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg binnen de 14 dagen teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Treelodge zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.

2.9 Geschillen

Alle klachten in verband met je verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na je verblijf verzonden worden.

Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout en volgens het Belgisch recht.

3. Leefregels

3.1 Zorg voor het terrein

 • Draag zorg voor gebouwen, materiaal, meubilair en plantgoed;
 • Spring zuinig om met water en energie;
 • Laat nooit afval achter, werp nooit afval op de grond;
 • Verwijder eigen (spel)bewijzering;
 • Huisdieren zijn niet toegelaten;
 • Een geluidsinstallatie is bedoeld voor eigen groep, pas het volume aan. Respecteer de stilte tussen 22 en 8uur.

3.2 Beperkte toegankelijkheid

 • Auto's dienen geparkeerd te worden op de parking;
 • Je mag enkel voor het laden en lossen tot aan de boomhut rijden.

3.3 Eindschoonmaak

We vragen je om de boomhutten in dezelfde staat achter te laten als dat je ze gekregen hebt en volgens onderstaande richtlijnen.

De boomhutten dienen als volgt te worden achtergelaten:

 • Afval sorteren en naar het sorteerpunt brengen;
 • Alles terug plaatsen zoals je de boomhut hebt ontvangen:
  • Meubilair terug op de juiste plaats
  • Keukengerief op de juiste plaats terug plaatsen
  • Afwasmachine uitladen
  • Bedden netjes achterlaten
 • De boomhut volledig vegen
 • Linnen in de douche verzamelen

Indien de boomhut zodanig wordt achtergelaten dat een uitzonderlijke schoonmaak vereist is, zullen tevens extra bijkomende kosten worden aangerekend voor het sorteren van niet juist gesorteerd afval, opruimkosten, wasserijkosten,....

3.4 Vuur

 • Vuur maken (kampvuur, kookvuur) kan enkel wanneer er geen code oranje, rood van toepassing is.
 • Vuur maak je alleen op de voorziene plaatsen (kampvuurcirkel, vuurschaal).
 • Indien je vuur maakt op de voorziene plaatsen moet je volgende regels in acht nemen:
  • Nooit onbemand
  • Vuur volledig doven indien je weggaat van de vuurplaatsen
 • Het is strict verboden een open vuur te maken in het bos

3.5 In- en uitchecken

 • Inchecken kan vanaf 15u plaatsvinden.
 • Uitchecken moet voor 12u gebeuren. (op zondag om 14u)

Bij laattijdig verlaten van de boomhut wordt minimaal €100 aangerekend op de factuur.
Bij niet terugbrengen van de sleutel met hanger wordt €30 aangerekend per sleutel op de factuur.

update 10 oktober 2022

© Treelodge bvba 2023 - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Disclaimer - Cookies
Logo culd.